Archive | 24/04/2013

Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?

Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?

Trần Mạnh Hảo

..

Lời mào đầu của tác giả: Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài thơ “ Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Xin cám ơn nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đăng bài thơ này trên trang web Quê choa ngay sau khi tác giả gửi đến. ( tại đây) Tiếp tục đọc

TỔ QUỐC BAO GIỜ NHỤC THẾ NÀY CHĂNG?

Nhân đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ – chiến sĩ Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ “Điềm ơi!” của nhà thơ – chiến sĩ Lê Duy Phương trên Quê choa của nhà văn – chiến sĩ Nguyễn Quang Lập, trân trọng gửi đến các đồng nghiệp đồng đội chiến sĩ – nghệ sĩ trong Hội nhà văn Việt Nam bài thơ dưới đây của tôi, kính nhờ blog Quê choa cùng các trang mạng bốn phương công bố giùm, chân thành cám ơn.

 BÙI MINH QUỐC

TỔ QUỐC BAO GIỜ

NHỤC THẾ NÀY CHĂNG?

( Nương theo ý và giọng thơ

“Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ? ” của Chế Lan Viên)

.

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?*

Hãy trông kìa !

Hãy trông kìa !

Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

Bịt biệng người kêu nỗi đau Ải Bắc

Bóp cổ người thét nỗi nhục Hoàng Sa

Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà ?

Hãy trông kìa !

Hãy trông kìa !

Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

Móc túi dân

Cướp đất dân

Bóp cổ dân

Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

Hỡi sông Hồng

Hỡi sông Hồng

Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?

 

Đà Lạt 12.09.2008

_________

* Bài “Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ? ” của Chế Lan Viên có 2 câu mở đầu :

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ?

.

Tác giả gửi cho NTT blog