Archive | 06/05/2013

Đất nước của những bầy sâu

Đất nước của những bầy sâu

ThơTrần Mạnh Hảo

“…Không chỉ một con sâu mà cả bầy sâu đang tàn phá đất nước…” 

Lời ông Trương Tấn Sang chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Có phải sông Hồng ầm ầm gõ biển ?
Thủy Tinh đại chiến Sơn Tinh ?
Núi chạy Trường Sơn bão đá ?
 
Không phải động đất
Không phải sóng thần
Những bầy sậu hành quân