NGƯỜI ĂN MÀY TỰ DO

NGƯỜI ĂN MÀY TỰ DO

 Thơ Trần Mạnh Hảo

 “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

 Trích bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ

 .

Người ăn mày tự do
Rất có thể là Đất Nước
Có phải mẹ Âu Cơ lưng còng hình chữ S
Chống gậy Trường Sơn
Đeo bị rách Biển Đông
Đi hành khất nhân quyền ?
.
Mẹ đòi quyền được nói lên sự thật
Quyền được yêu nước mình
Quyền không phải yêu nước khác
Quyền được biểu tình
Quyền được đả đảo bọn cướp nước
Và bán nước
.
Trên xứ thiên đường “Trại súc vật”
Những đám mây bị cùm
Những dòng thác bị xiềng xích
Người ngồi trong tù có thể tự do
Người ở ngoài tù có thể bị nhốt
.
Ăn mày nhân quyền sao bị bắt ?
Đêm đêm làm hành khất tự do
Ai dã ngoại quyền con người bị đánh đập
Máu đòi quyền sống có trời cho ?
.
Hỡi người mãi mãi đi ăn mày quyền được sống
Rất có thể anh đã bị thủ tiêu
(Ví dụ như Lê Trí Tuệ…)
Có phải hồn anh theo gió
Đêm đêm hồn hú cửa từng nhà
.
Hồn ăn mày gió xin được thở
Hồn ăn mày người xin được kêu
Hồn ăn mày nước xin được uống
Hồn ăn mày tự do
Hồn đòi quyền sống lại ?
.
Không ai có thể trả cho hồn
Quyền được làm một người sống
Một người không bị bịt miệng
Một người không bị bịt mắt
.
Đêm đêm những cơn gió dại
Vẫn bị ai bóp cổ ngoài đường…
.
Sài Gòn ngày 10-5-2013
.
Trần Mạnh Hảo

Tác giả gửi cho NTT blog