Archive | 16/05/2013

Phải trắng án cho Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên

Phải trắng án cho

Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Phiên tòa xử hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyễn Kha, Nguyễn Phương Uyên đang diễn ra tại Long An.

Đây là vụ án được công luận đặc biệt quan tâm và bị cáo được nhiều người ủng hộ, bênh vực nhất. Tiếp tục đọc

‘Nếu Phương Uyên phải chịu án tù’

Phạm Lê Vương Các

Sinh viên Luật, TPHCM

.

Phương Uyên lúc còn hoạt động Đoàn

Thanh niên Việt Nam chỉ được phép hoạt động chính trị trong khuôn khổ Nhà nước tổ chức

Tiếp tục đọc