Archive | 16/05/2013

Phải trắng án cho Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên

Phải trắng án cho

Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Phiên tòa xử hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyễn Kha, Nguyễn Phương Uyên đang diễn ra tại Long An.

Đây là vụ án được công luận đặc biệt quan tâm và bị cáo được nhiều người ủng hộ, bênh vực nhất. Tiếp tục đọc