Archive | 25/05/2013

DUYÊN XUÂN

Góc cuối tuần

DUYÊN XUÂN

Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                   
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua 
Nói già, đã hẳn không còn trẻ 
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già 
Rượu nhạt vài ly thôi kể cũng 
Thơ vui mấy vận tạm coi là 
Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa 
(Khoản ấy còn lâu em mới tha).

TT

CHỌN ĐƯỜNG

CHỌN ĐƯỜNG

Lê Thăng Long

.

1

Lê Thăng Long (thứ hai, từ bên phải) bị kết án 5 năm tù trong phiên tòa ở Sài Gòn ngày 20 Tháng Giêng 2010 vì bị cáo buộc “hoạt động lật đổ” chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. (Hình: VNExpress).

.
Tiếp tục đọc

Hai bài thơ của Bùi An Nguyễn

                 ĐƯỜNG THI

.
                     Nỡ giận Trung Hoa có Đường thi
                     dù gieo binh lữa biết mấy khi.
                     Thơ hay một lối ta ngâm vịnh
                     mộng bá trời Nam há sợ uy
                     Lý, Đỗ, Vương,Thôi tình tao ngộ
                     Mao, Giang, Đặng,Tập nghĩa thâm sì.
                     Tinh hoa phải biết nên chọn lọc
                     nhắm mắt theo chân kiếp sống quỳ./.
.
.

                LỜI BÚT ( VIỆT ) HẬN

.
                     Ngàn năm theo bước giống Lạc Hồng
                     dẫu có thịnh suy nghiệp vẫn thông.
                     Hùng văn bao áng, thân đẫm mực
                     Sử ký mấy pho, xác trơ lông.
                     Bầu bạn Văn nhân, danh bốn bể
                     tá trợ sĩ phu, Đạo non sông.
                     Này hỡi lũ Bồi bay nên biết
                     Chớ ghép tên ta, chó săn đồng./.
.
                     Sài Gòn 24-5-2013
                     Bùi An Nguyễn
..
                    Tác giả gửi cho NTT blog