DUYÊN XUÂN

Góc cuối tuần

DUYÊN XUÂN

Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                   
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua 
Nói già, đã hẳn không còn trẻ 
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già 
Rượu nhạt vài ly thôi kể cũng 
Thơ vui mấy vận tạm coi là 
Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa 
(Khoản ấy còn lâu em mới tha).

TT

3 thoughts on “DUYÊN XUÂN

 1. Khoản ấy còn lâu em mới tha
  Thơ vui mấy vận tạm coi là
  Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa
  Bảo trẻ xem ra chửa tới già
  Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
  Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
  Nói già đã hẳn không còn trẻ
  Sao cái tơ duyên cứ mặn mà .

  • Cái tuổi hồi xuân ấy đó mà,
   Không già, chẳng trẻ, lững lơ qua.
   Hồng hào mặt mũi – đâu mà trẻ,
   Nhăn nhúm thịt da vẫn chửa già.
   Viết lách rạch ròi, chừng phải cũng
   Làm thơ dí dõm, cứ như là
   Vợ thương sờ sẩm khen còn tốt
   Thôi thế thì thôi thử thiết tha.

 2. Pingback: DUYÊN XUÂN »

Đã đóng bình luận.