Hai bài thơ của Bùi An Nguyễn

                 ĐƯỜNG THI

.
                     Nỡ giận Trung Hoa có Đường thi
                     dù gieo binh lữa biết mấy khi.
                     Thơ hay một lối ta ngâm vịnh
                     mộng bá trời Nam há sợ uy
                     Lý, Đỗ, Vương,Thôi tình tao ngộ
                     Mao, Giang, Đặng,Tập nghĩa thâm sì.
                     Tinh hoa phải biết nên chọn lọc
                     nhắm mắt theo chân kiếp sống quỳ./.
.
.

                LỜI BÚT ( VIỆT ) HẬN

.
                     Ngàn năm theo bước giống Lạc Hồng
                     dẫu có thịnh suy nghiệp vẫn thông.
                     Hùng văn bao áng, thân đẫm mực
                     Sử ký mấy pho, xác trơ lông.
                     Bầu bạn Văn nhân, danh bốn bể
                     tá trợ sĩ phu, Đạo non sông.
                     Này hỡi lũ Bồi bay nên biết
                     Chớ ghép tên ta, chó săn đồng./.
.
                     Sài Gòn 24-5-2013
                     Bùi An Nguyễn
..
                    Tác giả gửi cho NTT blog

One thought on “Hai bài thơ của Bùi An Nguyễn

  1. Xin lỗi tác giả Bùi An Nguyễn nhưng 2 bài trên không phải thơ đường. Chắc là thơ muối.

Đã đóng bình luận.