Bố ơi!

Bố ơi!

.

-Tiền mình nhiều như quân Nguyên
Sao “ tín nhiệm thấp”- cao lên thế này?

Hay là bố chẳng mạnh tay?
Như các thằng khác… mặt dày như mo?

Lại thêm mặt chúng to to
Mặt bố be bé nên “ mo” ván này?

– Đừng chê mặt bố chúng mày
Không dày ai dám sánh tày Noben?

– Năm nay bố bị vận đen
Các ngân hàng “chết” vùng lên báo thù!?

– Chúng nó là những “thằng” ngu!
Tử tế, bố sẽ đốt bù tiền âm…

Năm sau nếu bố “ra đồng”
Gom chúng thành những cổ đông ngân hàng

Thương hiệu SJC vàng
Bố đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu…

Xuống đó thỏa sức làm giàu
Lại thi nhau phá nát nhàu cõi âm…

Ngày 13/6/2013
Thanh Sơn

Tác giả gửi cho NTT blog

3 thoughts on “Bố ơi!

  1. Pingback: Bố ơi! »

  2. Tiền đâu mà lắm hở con
    Bao nhiêu cái túi nhỏ to không tiền
    Cho nên phải khất liên miên
    Hẹn đi dẹn lại thàng này tháng sau.

  3. Pingback: ***TIN NGÀY 15/6/2013 -Thứ Bảy « ttxcc6

Đã đóng bình luận.