Archive | 15/06/2013

TẢN MẠN XUÂN QUAN

TẢN MẠN XUÂN QUAN

 .

Xuân Quan là một xã thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, nổi danh về việc chính quyền, ngày 24/4/2012 cưỡng chế thu hồi đất để giao cho công ty CP ĐT và PT Việt Hưng (Vihajico) thực hiện dự án Ecopark. Có liên quan đến Nguyễn Thanh Phượng, con gái TT Nguyễn Tấn Dũng.

Việc thu hồi đất để thực hiện dự án kinh tế là bình thường, cái không bình thường là dự án đó nhằm mục đích kinh doanh hay xã hội, việc đền bù khi thu hồi đất theo cơ chế như nào và thủ tục tiến hành ra sao? Tiếp tục đọc