Archive | 16/06/2013

GHEN VỚI HẠ LONG

Góc cuối tuần

GHEN VỚI HẠ LONG

ha long

Thấy người đi biển mà ghen
Anh không dụ dỗ nổi em, thế mà
Cái vùng nghe nói rồng sa*
Lại mua chuộc được em ra mới tài.

Vừa xa Hà Nội một ngày
Đã đe ở mãi nơi đây không về.
Lẽ nào biển lắm đam mê
Nước non kỳ vĩ, em chê Hà Thành
Rộn ràng áo đỏ váy xanh
Em xinh đẹp quá cho anh bồn chồn

Nơi mong đá cũng mỏi mòn
Nơi vui nào biết ai còn nhớ ai.

14/6/2013

NTT
=========

* Hạ Long: Rồng đáp xuống

“Thế lực thù địch” có khi: Các ngài!?

“Thế lực thù địch”

có khi: Các ngài!?

.

Xin hỏi ngài Trương Tấn Sàng
Ngài thường diễn thuyết trước ngàn cử tri:
Một bầy sâu phải diệt đi!
kẻo không, nước Việt đến kỳ bại vong…

Xin hỏi ngài Nguyễn Không Tròng
Ngài cũng than: Đảng không trong như là
suối Lê trong núi Mác ra
“Một bộ phận lớn” Đảng ta… đục rồi!

Các ngài cứ nói khơi khơi
Nói cho sướng miệng mà thôi… ích gì?
Chứng cứ chẳng có tí ti
“Thế lực thù địch”- có khi: các Ngài?

“ Lấy phiếu tín nhiệm” đúng, sai?
“Dưới mức quy định”- chẳng ai rơi vào!
Sâu đang bàn tán ồn ào
Điều 258
Cột các ngài vào như ai!

Ra tòa lãnh án dài dài
Đầu hai thứ tóc, thương ngài… trong khi:

Bầy sâu vẫn dắt nhau đi
Biển chỉ đường- Hiến pháp ghi thắm dòng*
Suối Lê Nin- đục lấn trong
Rác rưởi chìm ngập trong lòng suối sâu…

Nước ơi! Nước chảy về đâu?
Rưng rưng nhớ Bác ngày đầu về đây…

Ngày 15/6/2013
Thanh Sơn

Hang Pác Bó- Cao Bằng. Ngày mưa.

Tác giả gửi cho NTT blog