“Thế lực thù địch” có khi: Các ngài!?

“Thế lực thù địch”

có khi: Các ngài!?

.

Xin hỏi ngài Trương Tấn Sàng
Ngài thường diễn thuyết trước ngàn cử tri:
Một bầy sâu phải diệt đi!
kẻo không, nước Việt đến kỳ bại vong…

Xin hỏi ngài Nguyễn Không Tròng
Ngài cũng than: Đảng không trong như là
suối Lê trong núi Mác ra
“Một bộ phận lớn” Đảng ta… đục rồi!

Các ngài cứ nói khơi khơi
Nói cho sướng miệng mà thôi… ích gì?
Chứng cứ chẳng có tí ti
“Thế lực thù địch”- có khi: các Ngài?

“ Lấy phiếu tín nhiệm” đúng, sai?
“Dưới mức quy định”- chẳng ai rơi vào!
Sâu đang bàn tán ồn ào
Điều 258
Cột các ngài vào như ai!

Ra tòa lãnh án dài dài
Đầu hai thứ tóc, thương ngài… trong khi:

Bầy sâu vẫn dắt nhau đi
Biển chỉ đường- Hiến pháp ghi thắm dòng*
Suối Lê Nin- đục lấn trong
Rác rưởi chìm ngập trong lòng suối sâu…

Nước ơi! Nước chảy về đâu?
Rưng rưng nhớ Bác ngày đầu về đây…

Ngày 15/6/2013
Thanh Sơn

Hang Pác Bó- Cao Bằng. Ngày mưa.

Tác giả gửi cho NTT blog

3 thoughts on ““Thế lực thù địch” có khi: Các ngài!?

  1. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 16-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Đã đóng bình luận.