Archive | 18/06/2013

THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH SẼ LÈO LÁI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU TRONG CƠN GIÔNG TỐ TIỀN TỆ ĐANG DIỄN RA GIỮA CÁC NỀN KINH TẾ LỚN?.

THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH SẼ LÈO LÁI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU TRONG CƠN GIÔNG TỐ TIỀN TỆ ĐANG DIỄN RA GIỮA CÁC NỀN KINH TẾ LỚN?.

.

Trong bốn nước Cộng sản còn sót lại trên thế giới, Trung quốc đã mở cửa từ 1979 với quan niệm nổi tiếng của Chủ tịch Đặng Tiểu Bình: “Mèo trắng, mèo đen, không quan trọng, miễn bắt được chuột” và sau đó là Việt Nam, theo đuôi Trung quốc mở cửa vào năm 1989, với chủ trương áp dụng nền kinh tế thị trường nhưng vẫn kiên định đi lên CNXH.

Dường như cánh cửa mà Mỹ và các nước Phương Tây đã từng “giúp” Trung quốc mở ra để hòa nhập với nền kinh tế thế giới sau chuyến viếng thăm lịch sử vào năm 1972 của cố Tổng thống Richard Nixon bằng cách xuất khẩu những phương pháp cùng những dây chuyền sản xuất, lắp ráp lạc hậu, hao tốn nhiều năng lượng, nguyên liệu, sử dụng nhiều nhân lực vào Trung quốc và Việt Nam sau đó khoảng một thập niên, đang được khép lại bằng cuộc chiến tiền tệ giữa các nền kinh tế lớn của thế giới như Mỹ, Nhật, khối thị trường chung châu Âu. Tiếp tục đọc

TƯỚNG MẠO NHÀ VĂN

  TƯỚNG MẠO NHÀ VĂN

  Nguyễn Hoàng Đức

 .

Người Việt có câu “Khôn ngoan hiện ra mặt, què quặt hiện ra tay chân”, chắc khó mà tìm thấy một cách nói nào xác đáng rành mạch quyết đoán hơn. Người Việt cũng có câu “Làm quan có dạng, làm dáng có hình”. Cũng là cách xác định từ hình thức đến nội dung tâm hồn của người ta. Làm dáng phải có hình thể như chân dài, vòng eo. Còn làm quan tức là phẩm chất của tâm hồn bên trong rồi.

Trong bài mới đây về “Thiên bẩm”, tôi có nói sẽ bàn kỹ hơn về việc này. Tại sao? Tiếp tục đọc