HÌNH ẢNH BÀ CON TRỊNH NGUYỄN PHƯỜNG CHÂU KHÊ, TỪ SƠN BẮC NINH GIỮ ĐẤT

HÌNH ẢNH BÀ CON TRỊNH NGUYỄN PHƯỜNG CHÂU KHÊ, TỪ SƠN BẮC NINH GIỮ ĐẤT

.

Ảnh chụp trong các ngày 20&21/6/2013

Cắm cờ giữ đất

 Công an xuất hiện chiều ngày 20/6

 Chính quyền làm hàng rào chặn bà con Trịnh Nguyễn

 Hình nhân thế mạng  

 Trên đồi cao 

 Trong bụi rậm

 Mặc dù bị đe đuổi học nhưng các cháu học sinh vẫn tham gia giữ đất 

 Cụ già 95 tuổi góp sức cùng con cháu

Một cháu bé bị công an giẫm vào chân

Hình ảnh tập hợp từ: Truong Van Dung | facebook

Mời xem lại:

3 thoughts on “HÌNH ẢNH BÀ CON TRỊNH NGUYỄN PHƯỜNG CHÂU KHÊ, TỪ SƠN BẮC NINH GIỮ ĐẤT

  1. Pingback: HÌNH ẢNH BÀ CON TRỊNH NGUYỄN PHƯỜNG CHÂU KHÊ, TỪ SƠN BẮC NINH GIỮ ĐẤT »

  2. cả nước mà giống như bà con trịnh nguyễn thì việt nam ta ngày nay đâu có ra cơ sự này

  3. Tất cả cũng vì lũ quan tham làm hại dân đen.Quả báo cho chúng nó tuyệt tử tuyệt tôn.

Đã đóng bình luận.