Con gái & Nghề truyền thông

Con gái & Nghề truyền thông

.

(Thơ vui ngày Báo chí)

.
Chúng mình bỏ quách nghề đi!
“Ác giả ác báo” nhiều khi nhỡn tiền…
Khỏi phải vâng lệnh cấp trên
Làm điều thất đức, Tổ tiên dạy rồi:
Có Nhân- Nhân mọc tốt tươi
Vô Nhân- Nhân trẩm, người người cười chê…

Em vừa gồng ở chợ về
Một gánh rủa xả cho nghề truyền thông:
Bỉ ổi, xảo trá, lưu manh…
về vụ Hà Vũ nhịn ăn vừa rồi!

Vải thưa che chẳng kín trời
Hãm hại người tốt nên lòi mặt gian!
Bất bình dậy sóng trời Nam
Trời Tây- sóng cũng tràn sang đồng lòng*…

“Con gái nói có là không
Nói không thành có”: Truyền thông quen rồi?

Lấy nhau từng ấy năm trời
“Quần nhau” cho đến bã bời… vẫn không!
Lấy ai nối dõi Tổ Tông
Thờ phụng hương khói cho ông cho bà?

Nghề này mình phải chạy xa!
Biết đâu Hồng Phúc đến nhà hôm nay?
Nào anh…
– Giờ vẫn ban ngày…
Nghề mình ngôn ngữ lúc này, là đêm!
Ngày Báo chí, hãy chiù em…
Trong Họa có Phúc, vận Hên đến rồi!?

Ngày 21/6/2013
Thanh Sơn
==========
* 46 vị cả Tây và Ta tự nguyện tuyệt thực phản đối cách hành xử của trại giam số Năm, Thanh Hóa đối với ông Cù Huy Hà Vũ.

 

Tác giả gửi cho NTT blog