Archive | 23/06/2013

Xuân Quan ngày hội lên đồng

Xuân Quan ngày hội lên đồng

.

Bà con nông dân Xuân Quan mời chúng tôi sang vui hội lên đồng (tương tự tập quán cơm mới ở các địa phương khác khi vụ gặt vừa xong)

Hơn chục anh em chúng tôi đã nhận lời mời có mặt trong ngày vui cơm gạo mới cùng bà con.

Xin ghi lại một vài hình ảnh:

Tiếp tục đọc