Archive | 29/06/2013

Thánh lễ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

Thánh lễ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

.
Tối 28/6/2013, Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân tại nhà nguyện Giêrađô Giáo xứ Thái Hà