Chúng mình “ bỏ phiếu ” đi em!

Chúng mình “ bỏ phiếu ” đi em!

.

– Chúng mình “bỏ phiếu” để xem!
Mức độ mình “tín nhiệm” em thế nào?

– Em không nói bé được sao
Cứ ông ổng thế khác nào hại anh?

– Xong chưa… thôi hãy nhanh nhanh
cởi quần áo để tiến hành họp nhe:

– Hồi này mình bết xê lê
“Ruộng” để hoang hóa, hay chê em rồi?

Chồng bẹo má vợ, cười cười
– Em chỉ được cái hơn đời… điêu toa!

“Ruộng” em sinh nụ sinh hoa
Sáu chục năm đã đầy nhà cháu con…

Nước chảy đá cũng phải mòn
Anh vẫn “sung” thế, em còn trách chi?

Sáu mươi tuổi – mới dậy thì
“Vì Em Phục Vụ”… lắm khi bã bời…

May chưa xuống suối vàng chơi
“Phiếu tín nhiệm” vẫn Năm Mươi thôi à?

– Đã bảo nói nhỏ thôi mà
Hàng xóm học mót chúng ta thì phiền…

Mình ơi! Em lại đang “lên”
“ Phiếu” mình hãy bỏ “thùng” em, nhanh nào!

Thằng hàng xóm ló đầu vào
“ Thùng” còn rộng thế… cho tao “bỏ” nhờ!

.
Ngày 3/7/2013
Thanh Sơn