Archive | 08/07/2013

Bàn về một câu khẩu hiệu

Bàn về một câu khẩu hiệu

.

Câu khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM từ bé ai cũng biết. Có khác chăng cái tên trước đó là Đảng Lao động VN.

Song song với khẩu hiệu đó là khẩu hiệu “HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM”. Sau khi, ông Hồ chết thì người ta không dùng khẩu hiệu đó nữa mà thay bằng khẩu hiệu HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

Nhân đây, kể ra một chuyện nực cười. Bộ đội thời chúng tôi đi hành quân bao giờ cũng vừa hành quân, vừa hát, vừa hô khẩu hiệu. Có lần đang hành quân, một đồng chí xướng: HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM. Chúng tôi hăng hái hưởng ứng 3 lần: Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!

Đồng chí chính trị viên thấy thế, hớt hải chạy từ cuối hàng quân lên nhắc: Chớ! Chớ! Muôn năm gì nữa! Bác chết 2 năm rồi!… Tiếp tục đọc