Cái Mồm Bảo Với Cái …

Cái Mồm Bảo Với Cái …

.

Mới đây chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình TP HCM đề xuất với UBND thành phố một số quy định, trong đó có quy định phụ nữ khi mang thai không quá 33 tuổi.
Vậy có thơ vui rằng:

Mày ơi! Tao bảo Mày này
Tao thương Mày lắm bởi Mày biết không?
Ba tư tuổi vẫn ế chồng
Mày và Tao vẫn chổng mông cùng gào
Vẫn chưa quơ được Thằng nào
Để Mày và để cả Tao cùng cười…

Hôm nay quơ được Nó rồi
Tưởng rằng hạnh phúc ngất trời, thì đây
Một lũ dở dại dở ngây
Quy định chuyện trái khoáy này, tội chưa?

Bao năm nắng hạn gặp mưa
Tưởng được thỏa sức Cày Bừa từ nay
Cày cho ngấu, Cấy cho dày
Tao, Mày chung sức, Bông sây mùa vàng

Đang vui thì đứt dây đàn
Sinh con quá tuổi bị phang: Cấm rồi!
Ngỡ cả hai toét miệng cười
Nào hay Chồng phải suốt đời đeo “bao”!

Ới đất dày! Ới trời cao!
Chúng mình Ba đứa, đứa nào cũng xui!

.

Ngày 11/7/2013
Thanh sơn

Tác giả gửi cho NTT blog

8 thoughts on “Cái Mồm Bảo Với Cái …

 1. Băm ba nhát đã ra già
  Đấy đếch được đẻ đấy bà nghe chưa
  Đấy mà chửa ấy gay to
  Bà đốc tờ khó ra lò văn minh
  Thương thay trí tuệ nước mình
  Biết trao cái ấy của mình cho ai ?
  Đấy ơi gửi phận nước ngoài
  Học xong về nước cửa ai cửa mình
  Việt Nam hạnh phúc văn minh
  Tự do độc lập hòa bình ấm no
  Công ơn Đảng thật là to
  Đến như cái ấy còn lo rạch ròi
  Nghe đồn tin ấy cải rồi ?

 2. cái đầu của mấy người nghĩ ra cái nghị định nầy toàn bả đậu. Quen thói Vi phạm Nhân Quyền. đây là Quyền Mưu cầu Hạnh Phúc của Dân mà.

 3. Pingback: Cái Mồm Bảo Với Cái … »

 4. Chính trị rối ren, lòng dân ly tán, kinh tế suy thoái không lối thoát v.v. Mấy “thằng đánh trống múa rối” làm trò để thu hút sự chú ý của dư luận, cho dân tình quyên đi những chuyện thối tha của chế độ

 5. Bài thơ này Thanh Sơn phải đăng ký bản quyền ngay, kẻo thôi mấy hãng sản xuất condom và vòng tránh thai chôm làm quảng cáo đấy. Thời đại bây giờ chôm chĩa nhiều lắm. Tới cái quyền đẻ con cũng bị ăn cắp một cách rất… luật pháp đàng hoàng

  • Xin lỗi! Tôi đã lú lẫn nhớ lầm, Bộ trưởng Giáo Dục cũ là Nguyễn Thiện Nhân không phải là Nguyễn Dã Nhân hay Nguyễn Ác Nhân gì sấc.Vốn tôi giống lú thế đấy nên mới có thơ rằng:

   Mặt già nhăn lú nhăn lây,
   Soi gương tự đếm chỉ ngay… “một lằn”
   Đỉnh cao tuổi cũng cao dần,
   Hai tay cùng chỉ “một lằn” cho oai!
   Gồng mình cóc phải sợ sai…
   Nhũng tham càng quặp, ngồi dai càng liều.
   Mặt nhăn…lợi miễn vào đều,
   “Một lằn” nghĩ cũng thèm yêu thấy mồ…
   Không cần phải đợi condo,
   “Một lằn” hóa giải mặt-mo cũng nhiều!
   Cái mồm bảo phải làm liều,
   Ngoài ba ba tuổi xuất chiêu muộn rồi!
   Sinh con nối chí dựng đời,
   Bảo người nín đẻ…ai noi nghiệp nhà?
   Con quan du học từ xa,
   Kiếm cớ ở lại mua nhà… thẻ xanh…
   Tỏ rằng ta bậc đàn anh,
   Dân oan bị cướp, đồng chí rành du côn!
   Cái mồm bảo với cái lơ-ồn,
   Tình trong đã muốn chuồn chuồn xa bay!
   Trời cao không chịu đất dày,
   Ngẫm xem chịu nổi dao phây xẻ mình?
   “Một lằn” chuốc nhục làm vinh
   “Một lằn” mới thả nổi nghìn xảo ngôn!
   Cái mồm vỗ phỏm phòm phom,
   Mả cha bây đẻ luật con… bú dzù
   Anh Huỳnh

  • Xin mạn phép mượn làm BÀI XƯỚNG… BẤT TỬ

   Mới đây chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình TP HCM đề xuất với UBND thành phố một số quy định, trong đó có quy định phụ nữ khi mang thai không quá 33 tuổi.

   Vậy có thơ vui rằng:
   Mày ơi! Tao bảo Mày này
   Tao thương Mày lắm bởi Mày biết không?
   Ba tư tuổi vẫn ế chồng
   Mày và Tao vẫn chổng mông cùng gào
   Vẫn chưa quơ được Thằng nào
   Để Mày và để cả Tao cùng cười…
   Hôm nay quơ được Nó rồi
   Tưởng rằng hạnh phúc ngất trời, thì đây
   Một lũ dở dại dở ngây
   Quy định chuyện trái khoáy này, tội chưa?
   Bao năm nắng hạn gặp mưa
   Tưởng được thỏa sức Cày Bừa từ nay
   Cày cho ngấu, Cấy cho dày
   Tao, Mày chung sức, Bông sây mùa vàng
   Đang vui thì đứt dây đàn
   Sinh con quá tuổi bị phang: Cấm rồi!
   Ngỡ cả hai toét miệng cười
   Nào hay Chồng phải suốt đời đeo “bao”!
   Ới đất dày! Ới trời cao!
   Chúng mình Ba đứa, đứa nào cũng xui!
   .
   Ngày 11/7/2013
   Thanh sơn

   BÀI HỌA CÀ CHỚN
   Đảng ta vừa xuất Bản Quyền!

   Chị ơi Em bảo Chị này
   Chị trên Em dưới phận này dễ không?
   Ba tư chớ bảo ế chồng,
   Bản quyền liên đới… liên thông cùng gào
   Ba Tòa quan lớn chỗ nào,
   Đến… Em và Chị chổng ngao… vui cười…

   Cười nhây… chúng vớ được rồi
   Với nhau hạnh phúc tuyệt vời… là đây
   Giả đò Em dại Chị ngây.
   Giở ra cho chúng bú nhầy… hiểu chưa?

   Bây chừ nắng hạn gặp mưa,
   Chúng tưởng thỏa sức “chông chừa” bấy nay
   Giận bọn đểu, ghét mặt dày
   Chị Em đăng ký “kẹp thây… đi suối vàng”

   Luật condo… á-khẩu… bầy đàn
   Những con mất dậy trời ban: “Tử rồi!”
   Chị Em “nín đẻ” cùng cười…
   Chúng ăn chia cả “nhớt hời…trong bao”!

   Đất dày ơi!… Hỡi trời cao!
   Chuyên chính hai-vị-trí kẻo trào lông… xui!
   Lê Hắc Ín
   Ngày 16/07/2013

 6. Tủi thân biết mấy Cụ ơi!

  Vừa nghe các Mẹ Anh Hùng,
  Luật thêm 2 điểm vào trường đái-hoc (Bút trè)
  Khởi tiền cách mạng lập công (1945)
  Thấy ai diễm phúc thương thân phận mình.
  Thuở vừa mới biết mặc quần,
  Gia nhập kháng chiến nay gần tám mươi!
  Đại-học mà chi hỡi trời???
  Áo chăn không đủ ấm đời già nua!!!
  “Cơm chim” đất chẳng còn mùa…
  Qui hoạch trắng mắt đuổi bừa dân oan!
  Đèn trời không để giúp dân,
  Bưng bô rước giặc ân cần thế sao…
  Dựng xây không bán cộng Tàu,
  Dân mình dễ đủ tiền vào nhà sang??
  Xâm lăng ăn ngược, nói ngang
  Không tốn viên đạn Nhà Nam mất rồi!

  Luật thừa khuất lấp… ai ơi…
  Cán xài bằng giả đầy trời Việt Nam!
  Từ Bộ trưởng Giáo Dục Nguyễn Thành Nhân,
  Có bằng Tiến Sĩ trước13 năm mở trường…
  Trời ơi! Nhìn đấy tấm gương…
  Cầm đèn chạy trước soi đường ô tô?!!!
  Anh Huỳnh

Đã đóng bình luận.