Archive | 16/07/2013

Một người đàn ông ở Lâm Đồng tự thiêu để đòi công lý

Một người đàn ông ở Lâm Đồng tự thiêu để đòi công lý

.

Theo facebook Bùi Thị Minh Hằng, một người đàn ông ở Lâm Đồng đã tự thiêu để đòi công lý. Gia đình ông là gia đình cách mạng, có công với chế độ.

Cái chết của ông do nỗi oan uất tột cùng đối với chính quyền. Trước khi tự thiêu, ông viết di chúc để lại. Trong thư tuyệt mệnh, ông viết rằng:

“Anh rất thương em và các con. Nhưng vì hạnh phúc cho nhiều gia đình Anh phải đòi công lý ” ngoài ra ông nhắn nhủ gia đình thực hiện yêu cầu: Tiếp tục đọc