Thư ngỏ gửi ngài Obama – Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Thư ngỏ gửi ngài Obama

Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

.

Có câu “con dại cái mang”
Thằng con tôi nó sắp sang chơi ngài
Thôi thì ngài hãy nể tôi
Có gì xin cứ lựa nhời bảo ban!
Con tôi tính thích nồng nàn
Cứ ham đàn đúm “Bạn Vàng” đâu đâu
Nói nhiều cũng rức cả đầu
Con hư tại mẹ, bào hao xiết chừng!

Bây giờ nó dửng dừng dưng
Ốm đau nó cũng chẳng từng hỏi han!
Nhà tôi đánh cá thuyền nan
Ngoài khơi chính lũ “Bạn Vàng” nó “xin”(!)

Biết, ngài còn nhớ như in,
Tôi cưng một thứ, gọi tên Điếu Cày?
Thế là nó giấu đi ngay
Hỏi thì chối biến chối bay, chối bừa!

Người ngoài nghe tưởng tôi đùa
Tôi còn bị mấy vố lừa nữa kia!
Nói ra chỉ tội người chê
Càng đay nghiến nó, càng tê tái lòng!

Tôi ngài một thuở song song
Chẳng nên “đầu bạc răng long” cũng hờn(!?)
“Đôi ta như cá thờn bơn,
Nằm trên bãi cát gặp cơn mưa rào”(!?)

Tôi giờ tuổi tác đà cao
Môi son đã lạt, má đào đã phai!
Ngài thì phong độ thêm oai
Dám đâu mong chút đoái hoài người sang(!?)

Thì thôi, con dại cái mang
“Tình xưa nghĩa cũ” bảo ban, tôi nhờ!
Bao giờ phượng tới cành ngô?
Mà mong bắc lại cầu Ô, thưa ngài(!?)

Vietnam, 05:55 PM 23-Jul-13,
Ký tên : Vietnam People.
(Lão Nông chấp bút)
—————————

Xin trân trọng cảm ơn!
06:59 PM 23-Jul-13,

Lão Nông.

Tác giả gửi cho NTT blog