Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày

Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày

.

Những công dân Việt Nam vừa qua đã có mặt tại Nghệ An để gặp gỡ thân nhân của anh Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày). Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, qua tiếp xúc với Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An và Trại giam số 6 đã ra thông báo khẩn cấp về tình hình tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải. Toàn văn như sau:

Thông.Báo.Khẩn.Về.Dieu.Cay.1

Thông.Báo.Khẩn.Về.Dieu.Cay.2

25/7/2013

3 thoughts on “Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày

  1. Nếu không có sư hỗ trợ từ bên ngoài thì Điếu Cày chắc chết. Đây là bài học cho toàn thể dân tộc Việt nam trong giai đoạn độc đảng độc quyền !

  2. Pingback: Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày »

Đã đóng bình luận.