Archive | 31/07/2013

BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH

BÙI MINH QUỐC

Kính gửi Trung tâm Minh triết,

Tôi vui mừng nhận được giấy mời dự cuộc họp mặt các tác giả có công trình về chủ quyền biển đảo Việt Nam do Trung tâm tổ chức tại Hà Nội ngày 01/08/2013. Rất hoan nghênh và cám ơn sự quan tâm của Trung tâm và cá nhân giám đốc Nguyễn Khắc Mai đối với tôi.Thật tiếc vì kẹt việc gia đình không thể ra Hà Nội dự cuộc họp mặt rất có ý nghĩa này , tôi gửi đến Trung tâm bản ý kiến của tôi, mong được phổ biến để trao đổi.

BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH

Tiếp tục đọc

SAO CON ĐI LẤY CHỒNG HÀN?

Lời Tác Giả: Một thống kê gần đây cho biết, mặc dù Việt Nam có bình quân thu nhập đầu người vào loại thấp nhất thế giới, nhưng mức tiêu thụ rượu bia đứng đầu Đông Nam Á và xếp hàng thứ tư của Châu Á. Việc nhậu nhẹt rượu bia chủ yếu xẩy ra đối với các quan chức công quyền trong khu vực nhà nước, nơi có hàng núi tiền chùa rơi vãi không ai kiểm soát được. Theo khảo sát của các nhà xã hội học, phần lớn các hợp đồng kinh tế, xây dựng và các quyết sách hành chính nhiều khi được ký kết ngay trên bàn ăn của các quán nhậu. Nhờ những quan chức mẫn cán với “nghiệp nhậu” đó, mà có những lúc các nhà lãnh đạo nước “láng giềng bốn tốt” đã có thể dùng rượu Mao Đài và mỹ nhân kế để dịch chuyển các cột mốc Biên Giới và Biển Đảo của Tổ Quốc.. Tiếp tục đọc