Archive | 04/08/2013

Dân chủ thụt lùi (II)

Dân chủ thụt lùi (II)

TƯỜNG THỤY

.

130729133205_nguyen_thanh_son_464x261_phobolsatv

Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn:  “So sánh dân chủ ở Mỹ với dân chủ ở Việt Nam thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu” Tiếp tục đọc

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG TRONG VĂN CHƯƠNG

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG TRONG VĂN CHƯƠNG

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Trước hết, chúng ta nên minh định, thứ chủ nghĩa anh hùng kinh điển trong chiến đấu, có nghĩa là đổ máu nơi trận tuyến, hy sinh trong khói lửa thuốc súng hay đao kiếm là anh hùng. Đây là thứ anh hùng nghĩa đen, tôi thấy mình buộc phải tôn trọng. Bởi một lẽ giản đơn mình đã không làm được, cũng như không mất mát thành phế binh hay chôn vùi nơi chiến trận như người khác đã thiệt thòi. Việc này, cũng được tất cả mọi người thừa nhận một cách tự giác và mặc định. Trước kia, ở nhiều cơ quan, thường có những người du học trở về, dù học giỏi hay thuộc con ông cháu cha, nhưng dường như họ luôn luôn phải nhường chức cao nhất cho những chiến sĩ có công từ mặt trận trở về, dù cho chuyên môn của họ chưa đáp ứng. Tiếp tục đọc