Archive | 20/08/2013

YẾU KÉM DỄ THẤY KHÓ CÃI CỦA VĂN HỌC ViỆT NAM

 YẾU KÉM DỄ THẤY KHÓ CÃI CỦA VĂN HỌC ViỆT NAM

                                                                Nguyễn Hoàng Đức

.

Trong kinh tế chúng ta không minh bạch thì có vô số những kẻ hãm tài nhưng tham nhũng giầu sụ, giầu đến mức có thể đánh một ván cờ vài tỉ đồng, mà đấy mới chỉ là cán bộ cấp tỉnh, cấp cao hơn thì không biết cỡ nào?!

Trong học tập nếu không minh bạch có vô số kẻ dốt nát nhưng quay cóp xin điểm vẫn đỗ xuất sắc. Tiếp tục đọc