One thought on “Nguyễn Phương Uyên trả lời đài VOA về bản án của cô

  1. Huấn luyện
    Nghe trên 5 lần rồi, nghĩ kỹ thì Phương Uyên ( PU ) còn rất kém.
    Kg sao hết. PU trả lời 3500 câu hỏi của TUẤN là OK, Mỗi ngày 1 câu PU đồng ý không, tức là khoảng 10 năm đó, không ít đâu????????.
    Nếu đồng ý thì gặp nhau ở bài này, Tuy nhiên có ngày bận nên kg com được thì bỏ wa nhen.Nhận được trả lời bắt đầu hỏi. Yên tâm nhé Uyên, đây là những câu về nhân, văn, sử, địa, sinh thôi không đòi hỏi cao lắm đâu, nhưng phải tìm tòi học hỏi đấy. Có khi phải nhờ cao nhân đó nhen.

Đã đóng bình luận.