Archive | 03/10/2013

Giải thưởng Sakharov

 Giải thưởng Sakharov

Huỳnh Văn Úc

Andrei Dmitrievich Sakharov ( 1921-1989) là nhà vật lý, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, là người cùng làm việc với Igor Tamm và Igor Kurchatov trong chương trình chế tạo bom hạt nhân. Tuy là người tham gia chương trình chế tạo bom hạt nhân nhưng từ những năm 1960 ông là  người tích cực chống lại việc phổ biến vủ khí hủy diệt này. Tháng 5/1968 ông viết một luận văn cổ vũ cho việc chung sống hòa bình giữa các chế độ khác nhau và vì vậy ông bị loại ra khỏi chương trình nghiên cứu vũ khí và chỉ được phép nghiên cứu lý thuyết. Tiếp tục đọc

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC: “KẺ NHIỀU CHỮ NGHÈO NGHĨA“ (PHẦN I)

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC: “KẺ NHIỀU CHỮ NGHÈO NGHĨA“ (PHẦN I)

 VÂN THUYẾT

 .

Sau bài : “ THAM DỰ LỜI MỜI BÌNH THƠ CỦA “TRIẾT GIA” NGUYỄN HOÀNG ĐỨC “ của tôi – Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức có bài : “ TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ VÂN THUYỂT NGƯỜI ĐỌ THƠ đăng trên Blog của nhà văn Nguyễn Tường Thụy .

Tôi vô cùng ngạc nhiên đến “ khó hiểu “- tại sao một nhà phê bình văn học luôn được tôn vinh là “triết gia“ lại có những suy nghĩ thiển cận đến như vậy – NHĐ viết rằng vì bài thơ“Hoài niệm thu “ mà tôi đã viết bài đọ thơ – có thể nói đó là một cách suy nghĩ tầm thường ngộ nhận của kẻ mà không ít người gán cho NHĐ là “ bội thực – ngộ chữ “. Tiếp tục đọc