Archive | 11/10/2013

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

.

Trong một bài viết gần đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức cho rằng, Nguyễn Hưng Quốc, Đỗ Hoàng, Trần Mạnh Hảo là ba cây bút nặng vốn thơ nhất Việt Nam hiện nay. Tôi không thể phản đối đánh giá trên của ông. Nhưng tôi nghĩ, nếu như đọc và nghiên cứu Trần Trung Đạo, chắc chắn Nguyễn Hoàng Đức sẽ phải viết tiếp: Ngoài Nguyễn Hưng Quốc, Đỗ Hoàng, Trần Mạnh Hảo, chúng ta còn có một Trần Trung Đạo thơ, một Trần Trung Đạo văn, và cõng trên lưng cả mảng phê bình nghị luận xã hội. Tiếp tục đọc

ĐÁNH GIÁ ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIÁP LÀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ CÓ NÊN THÊM GÌ KHÁC?!

ĐÁNH GIÁ ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIÁP LÀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ CÓ NÊN THÊM GÌ KHÁC?!

Nguyễn Hoàng Đức

 .

Trước khi đi vào chủ đề chính, tôi xin trình bày rõ chính kiến của mình. Thứ nhất, tôi không muốn cuộc chiến tranh của dân tộc kéo dài, đặc biệt đó là cuộc chiến tranh trong cùng tổ quốc giữa người Bắc với người Nam. Thứ hai, sau chiến tranh nếu không xây dựng một quốc gia cho dân và vì dân thì mọi xương máu sẽ uổng phí.

Về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có uy tín và sự đánh giá cao của quốc tế từ lâu, mới đây có chuyên gia nước ngoài còn gọi ông là “Napoleon đỏ”. Tiếp tục đọc