Archive | 12/10/2013

Sinh nhật Phương Uyên 12/10/2013

Sinh nhật Phương Uyên 12/10/2013

.

Mặc dù lời mời sinh nhật Phương Uyên, gia đình Bé đã thông báo hoãn và xin lỗi nhưng hôm nay, 12/10/2013, sinh nhật Phương Uyên vẫn được tiến hành tại gia đình ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận.

Tôi chưa có điều kiện trao đổi lại nhưng có thể, đây là một cuộc gặp mặt đầu tiên trong các cuộc gặp mặt khác mừng sinh nhật Phương Uyên năm nay.

Cùng lúc, Sinh nhật Phương Uyên được tổ chức tại Hà Nội; Tiếp tục đọc