Archive | 13/10/2013

CHÉN BIỆT LY

.

trang

Ngồi cùng em hết đêm nay
Ta chung nhau nốt ly này nữa thôi
Vườn xưa cỏ dại kín rồi
Còn trong ký ức một thời xuân xanh.

Trăng mơ soi sáng bến tình
Thấy thuyền lữ khách, thuyền mình nơi đâu
Em về vui với nương dâu
Đường anh đi lắm dãi dầu gió sương.

Nay chung lại chén rượu hồng
Bên con sông bạc mà lòng quặn đau
Biết mình chẳng phải duyên nhau
Đành đi, xin hẹn kiếp sau tìm về.

.

NTT