Archive | 18/10/2013

Tân quan tân chính sách

Tân quan tân chính sách

Huỳnh Văn Úc

Ngày 15/3/2013 ông Lý Khắc Cường được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường (Li Kequiang) sinh năm 1955 ở Định Viễn, tỉnh An Huy, là con của một quan chức cấp huyện. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế ở Học viện Kinh tế Đại học Bắc Kinh và sau thời gian làm nghiên cứu sinh ông có bằng Tiến sĩ kinh tế học. Tiếp tục đọc

Lịch sử sẽ nói gì về đám tang tướng Võ Nguyên Giáp?

Lịch sử sẽ nói gì về đám tang tướng Võ Nguyên Giáp?

                                                   Cùng trong một tiếng kèn đồng

                                                      Người…ngoài cung kính, người… trong bất bình!

                                                                                                                   V.Quốc Uy

  Nếu nhìn vào những hiện tượng biểu kiến như : quốc tang rất quy mô, tốn kém, hàng chục vạn dân chúng tự phát tham gia tang lễ, tình cảm xúc động của các tầng lớp nhân dân, mức độ tôn vinh vô tiền khoáng hậu ở trong và ngoài nước…thì đây là đám tang lớn nhất từ khi ĐCSVN cầm quyền, xác nhận người quá cố là một vĩ nhân của nước Việt Nam và của thế giới! Không ít người coi đây là dấu ấn sâu đậm đã tạc vào lịch sử, bất di bất dịch! Tiếp tục đọc