Khám sức khỏe

Khám sức khỏe

.

Con gái áp tải mình đi Viện Lão Khoa để khám sức khỏe tổng thể.
Bác sĩ hỏi:
– Bác ăn được không?
– Ăn khỏe.
– Ngủ thế nào?
– Tốt.
– Trọng lượng cơ thể có ổn định không?
– Lúc nặng lúc nhẹ.
– Lúc nhẹ nhất là bao nhiêu?
– Ba cân mốt.
– Bác không đùa chứ?
– Không hề. Tôi nghe mẹ tôi kể.
– Huyết áp ra sao?
– Chẳng cao chẳng thấp.
– Bác đo lần cuối khi nào?
– Hồi khám sức khỏe đi bộ đội.
– Bác có hay đánh nhau với vợ không?
– Không.
– Sao người lại thâm tím thế kia?
– Vợ đánh chứ không phải đánh nhau.
– Bác thấy sức khỏe có biểu hiện gì khác thường không?
– Có.
– Chẳng hạn?
– (nghẹn ngào) Tóc thêm sợi bạc… Mặt mỗi ngày một cũ đi… Ngày trước con gái 20 nó gọi bằng anh, giờ thì nó gọi bằng bác, thậm chí bằng … ông
– Bệnh này thì bệnh viện chịu. Bác ráng chờ đầu thai trở lại.

.

NTT