Archive | 30/10/2013

BẬC TRÍ ĐỨC CAO SIÊU “VÔ ĐẮC BẤT TƯ NGHỊ” ( PHẦN II )

BẬC TRÍ ĐỨC CAO SIÊU “VÔ ĐẮC BẤT TƯ NGHỊ” ( PHẦN II )

 VÂN THUYẾT

.

Nguyễn Hoàng Đức viết : “Cụ thể hơn các chuyên gia nước ngoài đánh giá chúng ta thế nào ? Về lãnh đạo – họ cho rằng người Việt thương ôm những ảo tưởng vĩ đại như những dự án tiến tỉ USD như Vinashine “.

Tôi cho rằng nếu các nhà lãnh đạo mà luôn có ý thức tư duy và hành động cho những việc vĩ đại là cực kỳ may mắn lớn cho dân tộc – vì tôi cho rằng : “con người của trí tuệ là người luôn hướng ý nghĩ và hành động cho những ý tưởng vĩ đại “ – Nhưng sự thật đó là gì thì bạn đọc đã biết hết – tôi không phải viết thêm về điều này . Tiếp tục đọc

Về với dân

Về với dân

Phạm Đình Trọng

Nhà văn Phạm Đình Trọng vừa gửi tới Bauxite Việt Nam bài viết “Về với dân” và cho biết: đây là bài ông nhận “đặt hàng” của BVNngay khi có tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần (chiều 4/10/2013), nhưng vì một số lý do, hôm nay ông mới gửi đăng. Ngoài những nhận định cá nhân về con người và sự nghiệp của vị Tướng đã ra đi, nhà văn Phạm Đình Trọng, người từng có thời gian làm việc tại Ban Ký sự lịch sử quân sự, còn đề cập và phân tích về một vài nhân vật lịch sử hàng đầu có liên quan đến cuộc đời tướng Giáp. Tuy nhiên, từ đó, phần viết này lại mở ra những vấn đề rất lớn của lịch sử Việt Nam đương đại còn chưa được soi tỏ, đáng để tìm hiểu, mổ xẻ một cách khách quan, công bằng. Vì thế, mặc dù đã chính thức tuyên bố chấm dứt các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 15/10/2013, hôm nay BVN xin giới thiệu bài “Về với dân” của nhà văn Phạm Đình Trọng như một ngoại lệ, tất nhiên, những gì nhà văn cung cấp được viết với bút pháp và quan điểm của ông.

Bauxite Việt Nam

Tiếp tục đọc