Archive | 07/11/2013

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

Nguyễn Hoàng Đức

 .

Các chuyên gia phương Tây đã đề ra một nguyên tắc mà cho đến nay nó hiển nhiên đúng và không thấy ai cãi lại được, đó là: Chỉ là hiểu biết khi nói ra được bằng mồm (tất nhiên điều này hàm chứa cả ngôn ngữ viết). Một người đi đăng ký cấp bằng sáng chế phát minh, người đó dứt khoát phải trình ra văn bản đã được viết để trình bày nội dung của nó, cũng là cách nó được nói chính thức bằng văn bản. Không ai cấp bằng phát minh cho những thành tựu còn nằm trong bụng. Tương tự không ai công nhận ý kiến của một người là hiểu biết hay độc đáo nếu người đó chưa nói ra. Tiếp tục đọc

‘Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới’

So sánh với quốc tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh.

– Theo ông, án oan bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Tiếp tục đọc