Archive | 08/11/2013

CHẤT VẤN

CHẤT VẤN

(Công an tra tấn ông Nguyễn Thanh Chấn được Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng)

– Vì sao ông tặng bằng khen
Những người đã để oan khiên một người?

– Vì họ đánh án tuyệt vời!
Không giết người- nhận giết người, giỏi không?
Mưu trí tra tấn, ép cung…
Bắt hắn nhận tội- lại không xứng à? Tiếp tục đọc