Archive | 09/11/2013

Giáo sư Trần Phương nói về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Giáo sư Trần Phương nói về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

.

Phát biểu của GS Trần Phương cựu Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội Thương (1981-1982), cựu ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tại hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội 11 gần 3 năm trước.

Clip này xuất hiện cách đây chừng 10 ngày. Nay NTT blog tổng hợp lại thành 1 entry có chỉnh lý đôi chút cho tiện theo dõi. Do không biết bản rã băng gốc ở đâu nên không dẫn đường link, mong được thông cảm: Tiếp tục đọc