Archive | 10/11/2013

THĂM TRẠI DÂN OAN LÝ TỰ TRỌNG

THĂM TRẠI DÂN OAN LÝ TỰ TRỌNG

(Viết nhân ngày giỗ đầu của cụ Nhung dân oan) (1)

.
Vườn hoa Lý Tự Trọng
Giữa trung tâm thủ đô
Nơi dân oan lập trại (2)
Không biết tự bao giờ Tiếp tục đọc

GIỤC GIÃ

GIỤC GIÃ*

(Nhại thơ Xuân Diệu)

“Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ”!
Hiến pháp phải thông qua bởi dân sắp “tỉnh” rồi!
Nhanh, nhanh lên, hỡi các đồng chí của tôi! Tiếp tục đọc