GIỤC GIÃ

GIỤC GIÃ*

(Nhại thơ Xuân Diệu)

“Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ”!
Hiến pháp phải thông qua bởi dân sắp “tỉnh” rồi!
Nhanh, nhanh lên, hỡi các đồng chí của tôi!

Để cờ đỏ búa liềm muôn năm hiển hiện!
Để dẫn dắt con tàu Việt Nam vẫn giong buồm thẳng tiến!
Dẫu hơn 80 năm qua chưa biết bến nơi nào?

Nhanh, nhanh lên, để ngăn tiếng thét gào!
Đòi sửa đổi Hiến pháp phải thông qua trưng cầu dân ý.
Đòi sửa luật đất đai, đòi Nhân quyền, Dân chủ…

Toàn dân “thức” thì chúng ta phải “ngủ”…
“ Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ ”!
Thời gian không chờ đợi nữa rồi!
Ngày 9/11/2013

Thanh Sơn

============

* Tên bài thơ tình của nhà thơ Xuân Diệu

Tác giả gửi cho NTT blog

4 thoughts on “GIỤC GIÃ

  1. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 11-11-2013 | doithoaionline

  2. Pingback: Thứ Hai, 11-11-2013 | Dahanhkhach's Blog

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 11-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Đã đóng bình luận.