Archive | 13/11/2013

Vào Hội đồng nhân quyền không phải là chỉ tiêu đánh giá sự tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam

 .

1. Báo chí hôm nay rộ lên tin: VN đã trúng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ cùng với 13 thành viên khác và trở thành thành viên của tổ chức này trong một cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ sáng ngày 12/11/2013 (giờ New York).

Các báo đánh giá sự kiện này là “thành công to lớn”, “thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế”, “thể hiện sự tín nhiệm mà đông đảo các quốc gia thành viên LHQ dành cho Việt Nam”, “là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực” v.v… Tiếp tục đọc

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ chấp nhận Việt Nam?

Trụ sở văn phòng Liên hiệp Quốc tại Genève - DR

Trụ sở văn phòng Liên hiệp Quốc tại Genève – DR

Việt Nam hiện đang là ứng cử viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khóa 2014-2016, và cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm nay 12/11/2013. Hiện đã có những kháng thư của các nhà hoạt động và tổ chức bảo vệ nhân quyền của nhiều nước gởi đến các đại diện của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi phản đối một số ứng viên trong đó có Việt Nam vì không đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ nhân quyền. Tiếp tục đọc