Archive | 23/11/2013

VĂN THƠ VIỆT NGÃ QUỊ TRƯỚC TƯỜNG THÀNH CỦA LÝ TRÍ

 VĂN THƠ VIỆT NGÃ QUỊ TRƯỚC TƯỜNG THÀNH CỦA LÝ TRÍ

  Nguyễn Hoàng Đức

 .

Nhìn một cái thấy ngay văn thơ Việt hầu như không có tác phẩm đồ sộ. Trong quá khứ đã có các tác giả khá lớn như Ngô Tất Tố với “Tắt đèn”, Vũ Trọng Phụng với “Số đỏ”, Nam Cao với “Chí Phèo”… có thể xem như những tác giả lớn có tác phẩm lớn. Chỉ có điều người ta nhìn thấy cái tầm vóc “lớn” đó mong manh lắm. Cái mong manh không phải do cảm thấy mà bằng suy lý đàng hoàng. Mọi người nhận ra rằng, dù những tác giả đó, những tác phẩm đó có vượt tầm đến đâu nhưng nó giống một buổi ban mai chưa đủ chín mồi để đạt đến đỉnh ngọ thiên. Tiếp tục đọc