CU VÀ CÁC CỤ…

CU VÀ CÁC CỤ…

.
Giữ nước: Nghĩa vụ thiêng liêng
của toàn dân, chẳng của riêng người nào!
Nảy nòi ông Nghị tào lao:
-Thay đi nghĩa vụ: Đổi trao bằng tiền?

Thấy ông não trạng biêng biêng?
“Nhóm lợi ích” gửi niềm riêng cho mình?
Để con họ trốn “nhập binh”
Bỏ ra một chút tiền “rinh” của người
Sẽ không mang tiếng với đời
Trốn đi bộ đội, phương trời viễn du?

Miễn là giữ được con CU
Nối giòng giống để thiên thu vững bền!
Bố hưu, con lại ngoi lên
Độc quyển lãnh đạo, ghế trên tót ngồi?

Chung quy chỉ chết dân thôi!
Máu xương đổ xuống cho người giàu sang!
Nay mai “ Lũ lạ” mà tràn
Cu Và Các Cụ Tếch Sang Tám Đời…

Ngày 26/11/2013
Thanh Sơn

Tác giả gửi cho NTT blog

3 thoughts on “CU VÀ CÁC CỤ…

  1. “Quân đội ta trung với đảng…” hóa ra đội quân không tiền lại là chỗ dựa vững chắc của đảng !?

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Năm, 28-11-2013 | doithoaionline

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 28-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Đã đóng bình luận.