Hiến pháp? Phí Nhời!

Hiến pháp? Phí Nhời!

Xong rồi! nhấn nút xong rồi.
lão phong nhờ gởi tận nơi chút quà!

Kính gửi: cuốc hội cộng hòa
xã hội chủ nghĩa ‘nước ta’ đời đời 

Hôm qua ngửa mặt lên Giời,
bực mình lão quở nhỡ nhời vài câu
nhỡ nhời tưởng chẳng làm sao
nào ngờ đêm bị nôn nao, rức đầu!

Nhỡ nhời nhiều nhặn gì đâu?
đã nào chửi khống làm đau điếng Giời?

Lão bần mới quở đầy vơi
chứ nào dám chửi vung trời chi đâu?
đúng ra mới quở lầu bầu
giá mà chửi vổng quá đầu cho cam!

Đã đành chẳng phải quở thầm!
dưng mà chửa chửi rầm rầm xơi xơi!
làm sao tiếng rủa động Giời,
lão bần đã sả hụt hơi đâu nào?

giống Giời là giống trên cao,
cao bằng bất cứ Đảng nào, đúng chưa?
lão bần đâu dám chửi thừa!
chỉ sả vừa vừa hàng xóm đủ nghe.

Bấy nhiêu thôi, lão xin thề!
danh dự các Đấng chưa hề hôi hoen
lão bần đây, phận tuy hèn,
cũng không nỡ chửi Bề Trên quá nhời!

Nãy giờ sả-quở khơi khơi
bây giờ sả lại đúng nhời hôm qua

Xin thề không quở tiếng Hoa
tức khi ‘chửi viết’ sẽ là như sau,
y sì, không thiếu từ nào,
có đầy người, giấu làm sao cả nhà!

lão bần quở, rằng thì là:
cái lò cuốc hội chẳng qua con giời!

Xin thề quở lại nguyên lời
cúi mong các Đấng trên Giời xét soi!

để con còn đỡ phí nhời!

(ký tên: Đích tôn, Trưởng họ, 7 đời bần nông),
Kính Giời, cả lõi ruột-lòng!

Lão Nông

Tác giả gửi cho NTT blog

2 thoughts on “Hiến pháp? Phí Nhời!

  1. Pingback: ***TIN NGÀY 1/12/2013 -Chủ Nhật « ttxcc6

  2. Pingback: Chủ Nhật, 01-12-2013 – Kinh hãi nền tư pháp tàn bạo | Dahanhkhach's Blog

Đã đóng bình luận.