Archive | 01/12/2013

LỜI TÂM SỰ CỦA ÔNG CHẤN VỚI HƯƠNG HỒN CỦA NGƯỜI CHA

LỜI TÂM SỰ CỦA ÔNG CHẤN
VỚI HƯƠNG HỒN CỦA NGƯỜI CHA

(Viết tặng ông Nguyễn Thanh Chấn bị án tù chung thân oan uổng)
.

Mười năm đằng đẳng trong lao
Án oan con chịu ai nào đoái thương?
Đêm đêm nhìn bốn bức tường
Thương cha xác gửi chiến trường, cha ơi! Tiếp tục đọc

CHÙM THƠ TRẦN MẠNH HẢO NHÂN 95 NGÀY SINH THI HÀO NGUYỄN BÍNH ( 1918-2013)

CHÙM THƠ TRẦN MẠNH HẢO NHÂN 95 NGÀY SINH THI HÀO NGUYỄN BÍNH ( 1918-2013)

.

Ngày 07-12-2013 Ủy Ban nhân dân tỉnh Nam Định sẽ kỷ niệm trọng thể 95 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Bính, danh nhân văn hóa của tỉnh; nhân việc này, Trần Mạnh Hảo gửi chùm thơ viết về Nguyễn Bính.

Trong ba bài thơ dưới, có nhắc đến tên các bài thơ, tập thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính: “Lỡ bước sang ngang”, “Nước giếng thơi”, “Đêm sao sáng”, “Hành phương Nam”… Tiếp tục đọc