Archive | 10/12/2013

Tuyên bố về việc ra khỏi Hội Cựu chiến binh

Tuyên bố về việc ra khỏi Hội Cựu chiến binh

.

Tôi, Nguyễn Tường Thụy, Hội viên, sinh hoạt tại chi hội 56 thuộc Hội Cựu chiến binh xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Là lứa hội viên đầu tiên khi vận động thành lập Hội.

Nay tuyên bố ra khỏi Hội Cựu chiến binh.

Tiếp tục đọc

MANDELA TỪNG ĐÊM NGÀY NGỤC TỐI, TỪNG ĐÊM NGÀY TOẢ SÁNG

BÙI MINH QUỐC

MANDELA TỪNG ĐÊM NGÀY NGỤC TỐI, TỪNG ĐÊM NGÀY TOẢ SÁNG

Nén hương lòng tôi đưa tiễn Người, Mandela

Hai mươi bảy năm ngục tù
Hai mươi bảy năm kiên tâm bền chí
Từng đêm từng ngày
Từng ngày từng đêm
Nghiền
Lọc
Tiếp tục đọc