Archive | 01/01/2014

Ý kiến của Cụ Lê Hiền Đức về Hiệp Hội Dân oan Việt Nam.

Ý kiến của Cụ Lê Hiền Đức về Hiệp Hội Dân oan Việt Nam.

.

Dưới tiêu đề: Việt Nam : Một hội bảo vệ dân oan tuyên bố ra mắt, Đài RFI cho biết đã thực hiện một cuộc phỏng vấn cụ Lê Hiền Đức về Hiệp Hội Dân oan Việt Nam vừa tuyên bố ra mắt. Sau đây là nội dung bài viết:

Việt Nam : Một hội bảo vệ dân oan tuyên bố ra mắt

Bà Lê Hiền Đức

.
Bà Lê Hiền Đức Ảnh : Wikipedia