Archive | 22/04/2014

Blogger Nguyễn Lân Thắng gửi thư ngỏ tới Bà Loretta Sanchez, dân biểu Hoa Kỳ

Ngày hôm qua, 21/4/2014, Blogger Nguyễn Lân Thắng đã gửi thư ngỏ cho Bà Loretta Sanchez, dân biểu Hoa Kỳ về việc anh bị cấm xuất cảnh sang Mỹ theo lời mời của bà.

 

Thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez

Hà Nội, ngày 21/4/2014

 

Kính thưa bà Loretta Sanchez,

Tiếp tục đọc

Thông báo: Blog https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/ đã giành lại quyền kiểm soát

Được sự giúp đỡ của bạn bè, hôm nay, tôi đã giành được quyền kiểm soát đối với blog Nguyễn Tường Thụy, có địa chỉ: https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Như đã thông báo, blog này đã biến mất vào đêm 3/1/2014. Đây là blog được lưu trữ đầy đủ hơn cả những bài viết từ năm 2011 đến nay. Trước đó, các blog khác đã bị mất vĩnh viễn.

Nhiều bạn bè tiếc cùng tôi nên đã  bàn nhau tìm mọi cách để lấy lại. Qua suốt 2 tháng nhờ sự nỗ lực của bạn bè, tôi đã đăng nhập lại được vào blog này.

Từ hôm nay, blog này tiếp tục được đăng song song với blog có địa chỉ: http://ntuongthuy.blogspot.com/

Cảm ơn kỹ sư Lê Quang và nhóm bạn bè đã sốt sắng cho việc giành lại quyền kiểm soát blog của tôi.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY