THẼ THỌT BÊN CHỒNG…

Hồi này mình lú thật rồi

Mình lú “khoản ấy” thì thôi, em đành..

Trung Cộng phát động chiến tranh

Trong Hội nghị chẳng cạy răng nửa lời!

“Chữ vàng, bốn tốt” đã rơi!

Mình hãy nhanh chóng chôn vùi nó đi!

Để cho lão gỉ lão gì

(Ông dài râu thế, cháu thì “hói” râu*)

Cùng với lũ lĩ một xâu

Vẫn muốn đội nó lên đầu, nhục thay?

 

Tứ trụ, mấy trụ lung lay?

Trụ nào khí phách ra tay đi nào?

Thể chế cũ hãy lật nhào!

Đổi mới thể chế đồng bào hằng mong.

Toàn dân đoàn kết một lòng

Kiên quyết “thoát Hán” mới mong đổi đời!

 

Cụ Duẩn ơi! Cụ Duẩn ơi!

Hãy về phù hộ chúng tôi đi nào!

Khí phách Cụ ngút trời cao

Mà giờ chẳng có ông nào noi theo?

 

Mình già, mọi cái đều teo

Chi bằng dũng cảm thể theo dân tình

Dũng cảm về hưu đi mình,

Lú thế, lú nữa em tình nguyện đeo…

 

Thanh Sơn

Ngày 27/5/2014

===========

 

* “ Đàn ông không râu…”