Nghiệt súc

Bớ Đảng! ra xem, nó hút dầu!

Đứa nào gan thế? dạ, thằng … Tàu!

Ngông nghênh Hán hạm, giăng đây đó!

Nhớn nhác Việt thuyền, dạt đẩu đâu?

Thả Xít, “hiền” Huynh nay tát Bể! [ * ]

Mất Rô, ngu Đệ giờ be Ao?

Vàng vàng – hảo hảo, mồi ngon nhỉ !

Gán cả giang sơn, giá mấy hào?

.

04:38 AM 23-May-14,

LN.

————————–

[ * ] Xít : cá Xin Xít; nó chính là con Săn Sắt trong câu tục ngữ : “thả con Săn Sắt, bắt con cá Rô”.

Đây là loài cá nhỏ, tép, còn được gọi bằng khá nhiều tên khác, tùy địa phương; nơi gọi là cá Cờ hay cá Đuôi Cờ, cá Xí Cờ; có nơi gọi ngắn gọn là cá Xí; ở quê LN gọi là cá Súy, riêng với con to, do tuổi đời thâm niên, vây, đuôi dài, nhiều màu sặc sỡ, vàng vàng – tía tía – đỏ đỏ, được gọi là Súy Rồng (chữ súy nghĩa là soái – như nguyên soái, tướng soái, cờ soái/súy, soái/súy phủ).

Còn có nơi gọi là cá Thiên Đường, cá Tiên Cung. v.v.