Archive | 08/06/2014

Dân Dương Nội đang đói

Chúng tôi đến thăm bà con Dương Nội vào một buổi chiều nắng úa nhưng còn oi bức. Nghe tin bà con trong nhóm 356 đang đói (nhóm 356 là nhóm 356 hộ gia đình không nhận tiền đền bù, không chuyển đổi được nghề nghiệp, quyết tâm giữ đất để canh tác), chúng tôi gom góp mang đến cho bà con 450 kg gạo. Bà con rất cảm động. Khi tôi tỏ ý băn khoăn, số này chẳng thấm thấm tháp vào đâu, bà con gạt đi, nói rằng, một miếng khi đói bằng một gói khi no, tấm lòng của đồng bào biết nghĩ đến bà con trong lúc khó khăn là quý lắm rồi. Tiếp tục đọc