Thơ sinh nhật của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

SẮP TÁM MƯƠI

.

.Ồ kìa, sao đà sắp tám mươi

Mắt đã mỏi, bước chân chừng ngắn lại

Đêm chỉ còn hạt sao rơi vãi

Ngày chỉ còn nắng quái chiều hôm

Nhưng con tim cứ thúc nhịp trống dồn

Mạch máu rân rân như còn vượt thác

Trang giấy tãi chong chong sao ngủ được

Có đàn voi rậm rịch chạy trong đầu

3 giờ sáng 13.01.14

.

TỰ KIỂM

.

Tháng bẩy tôi sinh ra

Buổi ấy trời rất nóng

Mùa thu giang tay đón

Con sông về trước nhà

.

Cha hướng ra biển cả

Đặt tên con Thanh Giang

Mẹ còng lưng vất vả

Rướn trông một ngọn buồm

.

Bây giờ lại tháng bẩy

Mẹ và cha không còn

Bùi ngùi soi xét lại

Cúi đầu dâng nén hương

.

Sinh nhật thứ 77

.

SINH NHẬT

.

Đã trọn bẩy mươi vòng cùng Trái Đất

Lẽo đẽo quay trong quỹ đạo Mặt Trời

Qua bao hạ oi nồng, bao đông giá ngắt

May vẫn còn một sắc thu xanh tươi (*)

.

6 Tháng 7 năm 2006

.

( * ) Trái Đất là một hành tinh xanh

.

Nguyễn Thanh Giang

Mobi: 0984 724 165

.

Tác giả gửi cho Blog MTT